Case: Havforskningsinstituttet

Om Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1000 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Leveranse:
Havforskningsinstituttet har valgt TheBplan for leveranse av en ny og utvidet datalagringsløsning.

Havforskningsinstituttet samler inn og forvalter data fra en rekke forskjellige forskningsområder. Dataene består av mye akustikkdata, video og andre instrumentdata. Dataene lagres i to løsninger basert på 3.6PB IBM (ESS) Elastic Storage Server med Spectrum Scale og IBM Spectrum Archive EE.

Det blir tatt backup av data med IBM Spectrum Protect mot en Enterprise Tape løsning.

Kontraktsverdi ca. 9 Mill NOK

Hva løsningen gir:

  • Løser behovet for lagringskapasitet og ytelse for de neste årene
  • Høyere oppetid med mindre ressursbruk
  • Ny fleksibel plattform for fil- og objektdata -> klar for nye AI relaterte oppgaver
  • Bedre stabilitet og support for et kritisk produksjonsmiljø

Vi er veldig fornøyd med den leverte løsningen som leverer god ytelse og funksjonalitet som forventet. 

sier Jarle Hopland, Gruppeleder IKT infrastruktur
It-seksjonen, Havforskningsinstituttet

Logo havforskningsinstituttet