Case: Statens Vegvesen

Statens Vegvesen arbeider for du skal komme trygt fram uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. Vår oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge. Vi har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og trafikanter.

Leveranse
Statens Vegvesen har valgt TheBplan for leveranse av NetApp fillagring og da med Software Defined Storage løsning – ONTAP.

NetApp ONTAP tilbyr robust enterprise lagringløsning. Den kombinerer det beste av skyen, når det gjelder smidighet og granulær utvidelse med fleksibilitet, styrke og lokal oppbevaring.

Resultat
Effektivt utvidet lagring med NetApp ONTAP.

«Smertefri og proff installasjon. Vi er veldig fornøyd med kompetansen, måten TheBplan har ledet og organisert dette. Løsninger er live og vi er godt fornøyd med stabiliteten løsningen tilbyr.»

Statens vegvesen
Netapp logo