Christian Michelsens Research (CMR) har valgt TheBplan som leverandør av Produksjonslagring og Copy Data Management løsninger. CMR er et attraktivt og anerkjent forsknings- og innovasjonsmiljø, og har som bærende idé: «Forskning for industriell utvikling». Resultatene fra CMRs forskning spenner vidt og har gitt banebrytende løsninger fra verdensrommet til havbunnen.

CMR jobber innen fire fokusområder;

  • SPACE (verdensrommet)
  • Fornybar energi
  • MARINE & MILJØ
  • Olje- og gassindustrien

Selskapet er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt med Universitetet i Bergen som største eier og har et spesielt ansvar for næringsrettet forskning og innovasjon i grensesnittet mellom universitet og industri. Gjennom sin evne til å bringe idéer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og løsninger, skaper selskapet verdier for samfunnet og for kunder i inn- og utland.

TheBplan har bygget Lagrings- og Copy Data Management løsningen til CMR rundt Netapp´s lagringsteknologi.

TheBplan opplever sterkt økende interesse og leverer mange skreddersydde løsninger til flere betydelige aktører innenfor ulike bransjer, både i privat- og offentlig sektor. Selskapets rammeavtale med Uninett åpner døren for at flere norske universiteter og høyskoler kan velge TheBplans smarte løsninger.