Mengden av data som lagres globalt vokser i rekordfart. Hver enkelt person innehar diverse utstyr som snakker direkte med internett, og krever datalagring. IoT har blitt et kjent begrep, og står for Internet of Things. Kort forklart; alle duppedittene som er koblet opp mot internett har behov for datalagring. Kommunikasjonen og dataene som går mellom disse komponentene lagres på servere verden over, både sikre og usikre. Det er nå viktigere enn noen gang å sikre sine data på en forsvarlig måte.

I 2016 produserte verden 16 Zettabytes data som ble lagret i lagringssystemer og datasentere. I en ny studie gjennomført av analysefirmaet IDC og harddiskprodusenten Seagate, ser man at tallene for 2025 blir langt høyere. En global datalagring på svimlende 163 ZB, der den gjennomsnittlige personen vil være tilkoblet internett hver 18. sekund, eller nesten 4.800 ganger hver dag. Det forventes også at ca. en fjerdedel av alle data vil bli opprettet i sanntid, og at hoveddelen (95%) kommer fra IoT systemer.

Datainnlæring og andre former for kunstig intelligens vil også påvirke hvordan bedrifter håndterer data. Det forventes at mengden analysert data som er berørt av kognitive systemer vil øke drastisk. Avansert dataanalyse er en vesentlig forutsetning for vitenskapen og samfunnet ellers. Det produktive samspillet mellom menneske og computer bidrar avgjørende til både økonomisk vekst og personlig livskvalitet.  I løpet av de neste årene vil bedriftsmarkedet stå tydelig frem som forvaltere av folks digitale liv. Mens bedriftene sto for ca. 30% av verdens data i 2015, vil dette tallet øke til 60% frem mot 2025.

Den samme studien viser at sikkerheten ikke vokser i takt med datamengden. Datasikkerhet vil bli en stor utfordring, og det antydes at mindre enn halvparten av dataene vil være tilstrekkelig sikret i 2025. Dette er svært bekymringsverdig, da datalagring er uhyre viktig for både bedrifter og privates sikkerhet og privatliv.

TheBplan jobber målrettet med å sikre data i form av disaster recovery og backupløsninger på en bedre måte enn før, med fokus på fremtidens utfordringer.

Kilde: Enterprisestorageforum