Når sjekket du bedriftens backupløsning sist? Vet du om den fungerer slik den skal?

De fleste svarer ”vet ikke” på begge spørsmålene, noe vi mener er bekymringsfullt. Backup er noe av det viktigste du har og det må fungere til enhver tid.

Vi i TheBplan forstår viktigheten av dette og tilbyr derfor en gratis helsesjekk av din backup-løsning. Vi utfører kontroll og utarbeider rapporter med oversikt over nødvendige tiltak og konkrete anbefalinger for videre utvikling. Det anbefales å kontrollere sitt backup system hvert annet år som et minimum.

Les mer om hva som er inkludert i helsesjekken/ kontrollen og registrer deg i dag.

Backup er det viktigste du har, ikke mist alt du har jobbet for.
Få en gratis helsesjekk nå!