Bakgrunn

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) har om lag 3800 studenter og 330 ansatte fordelt på studiestedene Sogndal og Førde. De har stor faglig bredde fordelt på seks fagområder.

Å være tett på arbeidslivet, regionen og studentene er et hovedmål for HiSF. Høyskolen skal være et fagmiljø som utforsker og utvikler, og en plass der både studenter og ansatte lykkes.

Visjonen deres er: «Sikt høgare!»

TheBplan med Netapp til HiSF

Høgskulen i Sogn og Fjordane har siktet høyere og valgt TheBplan AS.
HISF har valgt TheBplan som ny leverandør av lagringsplattform for de neste 5 årene.
Løsningen er basert på Netapp teknologi.

Avtalen er inngått som en del av TheBplans rammeavtale med Uninett,
en innkjøpsorganisasjon for norske universiteter og høyskoler.

Om Netapp

Over hele verden , stoler ledende organisasjoner på NetApp sin programvare, systemer og tjenester for å håndtere og lagre sine data. Gjennom Netapp hjelper TheBplan bedrifter og tjenesteleverandører med å distribuere og utvikle sine IT-miljøer.

Kontaktperson TheBplan:

Sunil Malhotra
Partner
T: +47 480 69 002
E: sunil@thebplan.no