Når viktig og sensitiv informasjon skal lagres har Kompetanse Norge kompetanse nok til å se at TheBplan har løsningen for dem. TheBplan er stolte av tilliten de har fått, og er helt trygge på at de er et kompetent valg.

TheBplan har levert og installert en løsning med Full Produksjon og Copy Data Management.

Kompetanse Norge er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Deres nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling.For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner. De gjennomfører undersøkelser, utredninger, analyser og evalueringer.

Kompetanse Norge analyserer data fra offentlige registre og dokumenterer behov og effekter av tiltak og metoder, for enkeltindivider og samfunn. Løsningen er bygget med teknologi og utstyr fra Netapp, en av verdens største produsenter av datalagring. I bunnen ligger TheBplans rammeavtale med Uninett.

TheBplan opplever en sterkt økende interesse for sine løsninger. Bedriften har levert mange skreddersydde løsninger til flere betydelige aktører innenfor ulike bransjer, både i privat- og offentlig sektor.