NGU har valgt en Produksjons og Copy Data Management lagringsløsning fra TheBplan til sitt Hyper-V, Oracle Databasemiljø (SAN) og for ustrukturerte fildata (NAS). Løsningen omfatter to datasentre og dekker produksjonslagring, Disaster Recovery og langtids Backup på disk. Løsningen er fremtidsrettet og kan innlemmes i Hybrid, Privat og Public Cloud ved bruk av DataFabric teknologi fra Netapp.

Om NGU – Norges Geologiske Undersøkelse er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. NGUs kompetanse kan også utnyttes i bistandsprosjekter. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.

Om TheBplan – TheBplan jobber kontinuerlig med modernisering og digitalisering og opplever en økende interesse for sine løsninger. I alle løsninger kreves det høy sikkerhet, høy ytelse og stabilitet. Bedriften har levert mange skreddersydde løsninger til flere betydelige aktører innenfor ulike bransjer, både i privat- og offentlig sektor.