Bakgrunn

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende. NLB har ca 360.000 utlån i året, på CD, nedlastning og strømming.

TheBplan og NLB

NLB har valgt TheBplan som ny leverandør av lagringsplattform for de neste årene. Løsningen er basert på Netapp teknologi. Avtalen er inngått som en del av TheBplans rammeavtale med Uninett, en innkjøpsorganisasjon for norske universiteter og høyskoler.

Løsningen TheBplan har levert oss fungerer svært godt og gir oss de mulighetene vi var på jakt etter. Vi er godt fornøyd med installasjonen, både i planleggingsfasen og oppfølgingen i etterkant,

– sier Kjell Egeland, Seksjonssjef, Administrasjonsavdelingen i NLB.

Om Netapp

Over hele verden , stoler ledende organisasjoner på NetApp sin programvare, systemer og tjenester for å håndtere og lagre sine data. Gjennom Netapp hjelper TheBplan bedrifter og tjenesteleverandører med å distribuere og utvikle sine IT-miljøer.

Kontaktperson TheBplan:

Sunil Malhotra
Partner
T: +47 480 69 002
E: sunil@thebplan.no