Introduksjon

Securitas i Norge har over 6.000 vektere fordelt på avdelingskontor over hele Norge og på 49 av landets flyplasser. Globalt har Securitas over 320.000 medarbeidere i 53 land, det kan du lese mer om på securitas.com

Bakgrunn

Securitas hadde som mange andre bedrifter et lappeteppe av rutinger og løsninger i forhold til; backup, lagring og CDM (Copy Data Management). Som en konsekvens av mangelfull DR-plan (Disaster Recovery) var vitale data spredd rundt omkring i bedriften. Securitas hadde en mangelfull enhetlig strategi på hvordan datalagring kunne håndteres på sikrest mulig vis.

Løsning

Etter gjennomført pilotprosjekt ble det inngått avtale mellom Securitas og TheBplan om implementering av lagringsplattformen Netapp. Denne smarte løsningen med Netapp konsoliderer utfordringer knyttet opp mot; backup, snapshot, DR (Disaster Recovery), business continuity – CDM (Copy data management).

Løsningen bidrar til at håndteringen av kopierte data blir mer effektiv og mindre kostnadskrevende samtidig som dette kvalitetssikrer alle bedriftens lagringsrutiner.

Kontakperson TheBplan:
Sunil Malhotra – Partner
T: +47 480 69 002 E: sunil@thebplan.no