Fra 01. Januar 2017 har IBM endret måten de evaluerer, belønner samt setter incentiver for sine business partnere. Disse endringene skal sørge for at IBM sine partnere har de rette kvalifikasjonene samt kompetansen i deres respektive markedsområder.

TheBplan har den fremste kompetansen på IBM sine løsninger og har oppnådd Gold Business Partner status.

TheBplan er sertifisert med Gold status innenfor Storage Systems samt Spectrum Software Defined Infrastructure.

IBM Gold Partner status innebærer en rekke sertifiseringer både teknisk og merkantilt.  Samtidig setter IBM krav til både referanser, omsetning og kundeundersøkelser for å tildele denne statusen.

Vi gleder oss til fortsatt satsning sammen med IBM i det norske markedet.