NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) er svært samfunnsbevisste og har høye krav til sine samarbeidspartneres kompetanse og moral. TheBplan kom gjennom nåløyet og har levert ny backup- og lagringsløsning.

NMBU har valgt TheBplan som leverandør av ny lagringsløsning for ustrukturerte data, som forskningsdata, hjemme- og fellesområder for sine ca. 10.000 brukere. Løsningen omfatter to datasentre og har integrert replikering som dekker både Disaster Recovery og langtids Backup. Med løsningen har NMBU fått konsolidert sine ustrukturerte data, effektivisert Backup og fått en lagringsløsning som sikrer at de kan gjenopprette tilgang til dataene i løpet av minutter ved et eventuelt bortfall av et datasenter e.l.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning. NMBU ble etablert 1. Januar 2014 ved en fusjon av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Løsningen TheBplan leverer utgjør også fundamentet i lagringsløsningen knyttet til et av Norges største byggeprosjekt; Et Veterinærbygg med avansert spesialutstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.

TheBplan har levert denne løsningen med Netapp lagringsteknologi.

TheBplan opplever en sterkt økende interesse for sine løsninger. Bedriften har levert mange skreddersydde løsninger til flere betydelige aktører innenfor ulike bransjer, både i privat- og offentlig sektor.