LØSRIV DATA

Actifio CDM ( Copy Data Management )
løsriver data fra infrastrukturen.
Dette gjør deg mer motstandsdyktig,
og gir deg mer smidig tilgang
til nettskyen

Alle organisasjoner produserer data. For hver gang data produseres, kopieres disse data til ulike formål. Man kopierer data til et backup system, tar snapshot for bedre recovery tid og punkt, replikerer data til DR formål, eller kloner data til test og utvikling. Å håndtere kopier av data ved bruk av ulike kopi data produkter er dyrt og komplekst samt at dette krever tid og ressurser.

TheBplan arbeider med å kunne redusere kompleksiteten og kost for å håndtere disse kopi håndterings oppgaver. Verktøy som TheBplan har, reduserer behov for antall kopier, tid og antall kopiverktøy, noe som til slutt forenkler Copy Data Management.

TheBplan jobber tett med Actifio og deres CDM (Copy Data Management) produkt og er i dag deres partner for Norden.

Kort fortalt, virtualiserer Actifio dine kopidata. Vi tar en kopi av dataproduksjonen til en kunde, den samme kopien kan gjenbrukes til ulike forretningsformål (les: backup, snapshot, disaster recovery, speiling, test & utvikling). Actifio forvalter oppetid og SLA sett fra applikasjonen samt at vi har en helt annen inngang til dette enn de tradisjonelle leverandørene. Vi jobber med bærekraftighet over tid.

 

Hvordan leverer Actifio Copy Data Virtualisering?

Actifio erstatter silo data management application med en applikasjon-sentrisk SLA dreven tilnærming.
Actifio lar deg gjøre  3 ting på toppnivå:

CAPTURE – klikk og bruk

MANAGE – effektiv datastyring

USE – virtuelt eller fysisk