Kontroll og systemrevisjon av backupløsning

Vi anbefaler at revisjon gjennomføres annenhvert år, eller etter større endringer.

Backup er det viktigste du har, ikke mist alt du har jobbet for. Vi tilbyr helsesjekk nå!

Datasystemer utvikles og endres kontinuerlig. For å sikre deg mot å miste data, er det viktig at backupløsningen din kontrolleres og justeres i takt med utviklingen. Vi utfører kontroll og utarbeider rapporter med oversikt over nødvendige tiltak og konkrete anbefalinger for videre utvikling.

Denne kontrollen er relativt omfattende, og vi vurderer løsningens egnethet ut fra de endringene som naturlig finner sted i en bedrift over tid. Vi kommer med anbefalinger om eventuelle tilpasninger som bør gjøres for å bringe backupløsningen i samsvar med bedriftens behov på revisjonstidspunktet.

Deretter utarbeides en rapport med vurdering av dagens backup server og tilhørende lagring, både ut fra dagens situasjon og forventet utvikling. Datagrunnlagene analyseres for mulige forbedringer, både på ytelse, kapasitetsutnyttelse og sikkerhet, samt hvilke økonomiske konsekvenser ulike alternative muligheter gir.

De viktigste sjekkpunktene er:

 • Er det tatt ibruk hensiktsmessig funksjonalitet i backupsystemet F.eks. etter endringer av virtualisering?
 • Er backupsystemet oppgradert til passende nivå?
 • Er alle nye maskiner som evt. er blitt installert tatt med i backuprutine?
 • Er restore tester gjennomført?
 • Er backup jobbene som kjøres fortsatt optimale ut fra dagens datamengder?
 • Kan drift og rapportering forenkles?
 • Er backuppolitikken benyttet i samsvar med bedriftens krav og behov ut fra forretningsmessige kriterier?
 • Er driftshåndbok og rutiner oppdatert med de systemendringer som har skjedd siden opprinnelig installasjon?
 • Har driftspersonalet tilstrekkelig kunnskap til daglig drift?
 • Er det servere eller lagring som er i ferd med å fylles opp, og kan det forventes behov for nye investeringer på lagringssiden?
 • Holder backupsystemet seg fortsatt innenfor backupvinduet med god margin?
 • Kan systemkonfigurasjonen optimaliseres for dagens situasjon?
 • Bør det settes av ressurser for oppgraderinger eller utskiftinger?

I tillegg vil vi også innhente endel informasjon om virksomheten. En av våre seniorkonsulenter besøker deg, og lager i samarbeid med deg en kort beskrivelse av bedriftens behov og prioriteringer når det gjelder:

 • Beskyttelse av data (oppbevaringstid)
 • Krav/ønsker til hastighet for restore ut fra forretningsmessige behov
 • Forventet utvikling neste to år
 • Behov for ny funksjonalitet
 • Planer om nye server- eller lagringsløsninger
 • Deretter utarbeides en rapport med vurdering av dagens backup server og tilhørende lagring, både ut fra dagens situasjon og forventet utvikling. Datagrunnlagene analyseres for mulige forbedringer, både på ytelse, kapasitetsutnyttelse og sikkerhet, samt hvilke økonomiske konsekvenser ulike alternative muligheter gir.
 • Vi anbefaler at revisjon gjennomføres annenhvert år, eller etter større endringer.

Fyll inn om du ønsker å vite mer om helsesjekk»