Transtema inngår avtale om å kjøpe alle aksjene i Tessta Connect i Norge

Transtema Group AB (publ) (“Transtema”) kunngjør i dag at selskapet har signert en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Tessta Connect AS og 100 % av aksjene i Tessta G-Trench AS i Norge (samlet referert til som “Tessta Connect”) for en innledende kjøpesum på 190 MNOK pluss en potensiell tilleggskjøpspris på maksimalt 210 MNOK.

Tessta Connect er et av Norges ledende selskaper innen service og bygging av telecomnett og har ca 100 ansatte, selskapet har vært aktivt siden 1988 og har hovedkontor i Oslo. Salget i 2021 utgjorde 413 millioner kroner med en driftsmargin (EBITA) på ca. 10 %. Ledelsen i Tessta Connect vil fortsette å lede selskapet etter oppkjøpet.

Etter gjennomføringen av oppkjøpet av Tessta Connect beløper Transtemas proformasalg for 2021 seg til ca SEK 2.100 millioner med en driftsmargin (EBITA) på 8,5 %. Tessta Connect forventes å bidra positivt til Transtemas salg og styrke driftsresultatet fra oppkjøpsdatoen. Oppkjøpet og gjennomføringen forventes fullført i mars 2022.

Den første kjøpesummen, på kontant- og gjeldfri basis og under forutsetning av normalisert arbeidskapital, består av NOK ​​172 millioner i kontanter og NOK 18 millioner i Transtema-aksjer. Tegningskursen beregnes etter volumveid gjennomsnittskurs for Transtema-aksjen i løpet av 30 dager før avtaleinngåelse. Transtemas styre vedtar en apportemisjon ved tiltredelse med støtte i generalforsamlingens fullmakt fra 6. mai 2021. Et tilleggsvederlag, basert på Tessta Connects driftsresultat i 2022 og 2023, kan betales med 80 % kontanter og 20 % aksjer i Transtema. Tilleggskjøpesummen kan ved maksimalt utfall utgjøre opp til 210 MNOK og tidligst utbetales i løpet av første kvartal 2024.

«Tessta Connect er akkurat det vi lette etter i Norge. Selskapet vil være vår plattform for fortsatt ekspansjon og vekst i Norge. Med langsiktige kunderelasjoner, høy kvalitet, banebrytende bærekraft og kompetent ledelse vil Tessta Connect være et verdifullt tilskudd til Transtema-konsernet, hvor vi i fellesskap ser store fremtidsmuligheter. Vi ser frem til å samarbeide med alle våre nye kolleger i Norge, sier Magnus Johansson, Konsernsjef i Transtema.

«Tessta Connect har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, og vi ser store fordeler med å bli en del av Transtema for å kunne ta neste steg i selskapets utvikling. Med Transtemas støtte kan vi utvide vårt sortiment og fortsette å vokse, sier Roger Selmersen, daglig leder i Tessta Connect AS.

For mer informasjon kontakt:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Denne informasjonen er slik at Transtema Group AB (publ) er forpliktet til å publisere i henhold til EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt, gjennom kontaktpersonenes formidler, for publisering 25. februar 2022 kl. 10:00 CET.

Om Transtema

Transtema er et av Sveriges ledende selskaper innen design, bygging, drift og vedlikehold av kommunikasjonsnettverk samt tekniske konsulenttjenester for teleoperatører, by-nett, kommuner, kraftselskaper og større selskaper. Transtema leverer også nettverksutstyr, tjenester og produkter innen datalagring samt IoT-løsninger. Transtema ble grunnlagt i 1997.Nettoomsetningen i Transtema Group AB (publ) i 2021 var SEK 1.690 M (1.405). Antall ansatte i konsernet er ca 1 100. Transtema Group AB er notert på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.