Introduksjon

Tromsø kommune er den tredje største bykommunen og syvende største etter folketallet i landet og en av Nord-Norges største arbeidsgivere med over 7000 medarbeidere innen et bredt spekter av tjenesteområder.

Verdiene deres skal gi retning til arbeidet de gjør og for hvordan de løser samfunnsoppdrag.

«Vi ser at flere og flere organisasjoner åpner for dialog og velger løsninger ut fra total kost. TheBplan arbeider daglig med utvikling av business caser der man går nøye gjennom kost på teknologi som er på gulvet i dag, og de neste 5 årene, kontra hvordan man kunne hatt hvis man velger en virtualisert produksjons og CDM (Copy Data Management) plattform fra TheBplan. Vårt mål er å gi alt fra 30-50% besparelser.» Sier CDM Specialist Sunil Malhotra.

Bakgrunn

Etter en grundig evaluering, falt valget på TheBplan.  Netapp var den eneste plattformen som kunne levere en helintegrert produksjon og CDM (Copy Data Management) plattform isteden for å ha flere ulike verktøy for å utføre produksjon, backup, replikering, snapshot, arkivering, DR (Disaster Recovery), failover, testing osv.

Med en TCO (Total Cost of Ownership) over 5 år kom også TheBplan ut med lavere kost enn konkurrenten. Konkurrenten måtte inn med flere verktøy for å løse oppgaven, noe som gjorde at deres løsninger ble dyrere, mer kompleks og fremdeles ikke nådde opp til RTO (Recovery Time Objective) og RPO (Recovery Point Objective).

Løsning

«Etter gjennomgang av nåværende og fremtidige behov gikk vi ut på et anbud for ny primærlagring  (SAN (Network Attached Storage)).

Fokuset var spesielt krav til oppetid, muligheter for utvidelser og vedlikehold uten nedetid, replikering til sekundærsite, snapshot muligheter, deduplisering, integrert Blokk og NAS (Network Attached Storage) samt backupfunksjonalitet integrert i løsningen.

Netapp var den plattformen som dekket kravene til funksjonalitet best.

Alle data på løsningen, kan nå replikeres til sekundærsite hvor man beholder en lengre retension/backup basert på snapshots. Brukerne våre kan nå enkelt hente ut filene sine fra backup selv ved hjelp av previous versions i Windows og dette sparer IT-tjenesten både tid og ressurser.

Restore av VM’s er ikke lengre en lang restore prosess. Vi kan nå mounte eldre versjoner direkte og sette dem i produksjon i løpet av få minutter. Løsningen er også særdeles skalerbar og gir oss mange muligheter for fremtiden», sier Helge Simonsen IKT Rådgiver Tromsø Kommune.

Kontakperson TheBplan:
Sunil Malhotra – Partner
T: +47 480 69 002 E: sunil@thebplan.no