Det stilles høye krav når brukeren er landets høyest utdannede studenter og forelesere. Vitenskapens talsmenn fra NTNU føler seg trygge på at TheBplan vil klare å levere et stabilt og velfungerende produkt.

NTNU IT har valgt TheBplan som leverandør av ny lagringsløsning for hjemme- og fellesområder.

NTNU IT er den sentrale IT-avdelingen ved NTNU som støtter aktivitetene til både studenter og ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Sentralt for virksomheten er spisskompetanse på utvikling, drift og feilhåndtering innenfor nettverk, server- og applikasjonsdrift. NTNU IT leverer tjenester til ca 8000 ansatte og ca 40 000 studenter

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag.

TheBplan har levert denne løsningen rundt Netapp lagringsteknologi. Kontraktsverdien er i overkant av 6 Mill. kroner. Rammeavtalen TheBplan har med Uninett slipper selskapets løsninger for lagring, sikring og Copy Data Management inn hos flere og flere norske universiteter og høyskoler.

TheBplan opplever en sterkt økende interesse for sine løsninger. Bedriften har levert mange skreddersydde løsninger til flere betydelige aktører innenfor ulike bransjer, både i privat- og offentlig sektor.

Foto av: Linda Østbye